Genel Yönetim Hizmetleri

Site aidat bedeli dahilinde site sakinlerinin ve günlük
faaliyet ihtiyaçlarının karşılanması.

-Güvenlik ve gözetim hizmetleri
-Misafir kabulü ve yönlendirme
-Çöp toplama ve atık yönetimi 
-Peyzaj ve bitki bakım hizmetleri
-Ortak alanların temizlik ve bakımı
-İlaçlama hizmetleri
-Havuz bakım hizmetleri
-Yönetici /İdari personel hizmetleri